ล้มเจ้า

Faii Jirathida
Faii Jirathida
23 июля 2011 г.
14 мин. 26 с. 857 831 просмотров 2000 387 1.9
เจาะข่าวร้อนเจาะวิธีการขบวนการล้มเจ้า อย่างไรและทำไม?

Комментарии:

Pim Locke: 5 мар. 2014 г.
sad narok go away get out
ernst bathmarx: 7 янв. 2014 г.
Chakkapob you very nasty and Evil.
กองจิตฯ กรม นนร.รอ. กรม นนร.รอ.: 19 июля 2013 г.
เป็นคนไทยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
theps5000: 20 окт. 2013 г.
ขบวนการล้มเจ้าใครกันแน่ที่แอบอ้างเหอะๆ
Nattakrit Phophum: 12 июня 2013 г.
บ้านมึงจนเหรอถึงอยากได้เงินจากไอเหลี่ยมบ้านขายตัวแร้วสินะ
กองยุทธการ บชร4: 2 окт. 2013 г.
๑ "เรารักในหลวง" ๒ "เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ๓ เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน ๔ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๕ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ ๖ ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่าง แท้จริง ๗ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๘ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน ๙ พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ๑๐ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม กยข.บชร.4 วันที่ 2 ตุลาคม 2556
นาคา อนาริ: 23 июня 2013 г.
ไอ้....มันโกหก แล้วเสื้อแดงรากหญ้า ทำไม พากัน เอาปฏิทินไปทิ้ง ? ทำไม พูดหยาบโลน ต่อภาพในปฏิทิน ไอ้คนที่ทำมันตาสียายสาทั้งนั้น แม่ง...มึงโกหก กลับมาโดนตีนกูแน่
คน กลางๆ: 9 авг. 2013 г.
ไอ้หน้า.........
กองยุทธการ บชร4: 31 окт. 2013 г.
๑ พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ๒ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร ๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา ๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ ๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย ๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล ๗ ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา กยข.บชร.4 วันที่ 31 ต.ค.56
กองยุทธการ บชร4: 1 нояб. 2013 г.
๑ พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ ๒ กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป ๓ ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา ๔ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย ๕ ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต ๖ พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ กยข.บชร.4 วันที่ 1 พ.ย.56
indy indy: 21 сен. 2013 г.
ลอร์ด วอเดอร์มอล จะกลับมาแล้ว อัลบัตดับเบิลเดอก็แก่แล้ว เมื่อไหร่จะมีแฮรี่มาสยบซะที ประเทศไทยจะถูกครอบงำด้วยด้านมืด
อรรถพล พรมโพธิ์: 24 авг. 2013 г.
รักและเทิดทูลในหลวง ทรงพระเจริญ
กองยุทธการ บชร4: 4 нояб. 2013 г.
๑ ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด ๒ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล ๓ ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน ๔ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๕ ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย ๖ รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน ๗ พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ กยข.บชร.4 วันที่ 4 พ.ย.56
อลงกรณ์ แสงแก้ว: 1 авг. 2013 г.
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
aom aom: 20 июня 2013 г.
เนรคุณแผ่นดิน
ณัฐพนธ์ ศรีอุทยาน: 25 июня 2013 г.
มึงไปอยู่นอกโลกอะไอ้เวณ คิดจะล้มเจ้า พวกมึงคิดกันใด้ไง
pormpee atthasetwara: 23 июня 2013 г.
ไอ้เหี้ยจักรภพ เหี้ยทั้งโคตร เลยมึง ถ้าเป็นแต่ก่อนมึงโดนประหารเจ็ดชั่วโคตรแล้วไอ้ควยเอย
กองยุทธการ บชร4: 2 сен. 2013 г.
1 ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน 2 ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 3 ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว 4 รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด 5 เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน 6 ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง 7 เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต ซึ่ง 8 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 9 สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 10 ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน 11 ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 12 ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย กยข.บชร.4 วันที่ 2 ก.ย.56
Tomcar ggi: 29 авг. 2013 г.
คนที่คิดล้มพระเจ้าอยู่หัว แม้ง เหี้ย!!! กันทุกคน
apidat100: 4 авг. 2013 г.
บ่องตง......พ่อเมิงตายใอ้ทักษิณ
กองยุทธการ บชร4: 30 июля 2013 г.
๑ แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช ๒ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย ๓ ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล ๔ จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป ๕ ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด ๖ เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง ๗ โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน กยข.บชร.4 วันที่ 30 ก.ค.56
buboodog8770: 19 авг. 2013 г.
ถ้าคิดจะล้มเจ้ามึงต้องข้ามศพพวกกูไปก่อนไอ้.....
กองยุทธการ บชร4: 2 авг. 2013 г.
๑ เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล ๒ ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี ๓ พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ ๔ ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ ๕ ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา ๖ ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง กยข.บชร.๔ วันที่ ๒ ส.ค.๕๖
Rin Love: 30 авг. 2013 г.
ถึงคนไทยจะทะเลาะขัดแย้งกันบ้าง แต่เราเชื่อว่าหัวใจของคนไทยไม่ว่าสีไหนรักในหลวง ปีศาจตนใดคิดร้ายจะแพ้พ่าย
กองยุทธการ บชร4: 1 июля 2013 г.
1 เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง 2 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 3 เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก 4 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 5 “๕ ธันวามหาราช” เราคนไทยร่วมทำความดี เพื่อถวายในหลวง 6 พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 7 เนื่องในวัน “๕ ธันวามหาราช” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 8 เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ กยข.บชร.4 วันที่ 1 ก.ค.56
กองยุทธการ บชร4: 1 авг. 2013 г.
1 องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน 2 หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน 3 พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน 4 ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ 5 องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน 6 .ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน 7 ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย 8 ขอให้พระองค์อยู่ตราบนานเท่านาน 9 ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ 10 ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย 11 ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศ 12 พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ กยข.บชร.4 วันที่ 1 ส.ค.56
naris1973ify: 12 авг. 2013 г.
ผมรักในหลวงครับ แต่ที่มันพูดไม่เห็นมีอะไรนี่ครับ
krobverpunk: 22 июня 2013 г.
ควยจักรภพ
Solchai Choosakul: 24 сен. 2013 г.
๑ พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ ๒ กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป ๓ ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา ๔ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย ๕ ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต ๖ พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ กยข.บชร.4 วันที่ 24 ก.ย.56
royborgor borchoro: 24 июня 2013 г.
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย เราคนไทยควรรักและเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป / ร้อย บก.บชร.1
chalong somnuk: 30 июля 2013 г.
นายใจ นายจักรภพก็หนีออกไปแล้ว เห็นวีดีโอที่นายจักรภพแถลงข่าว นัีกข่าวถามไปหัวเราะไป มันดูไม่มีค่าอะไรในสายตาของต่างชาติเลย อย่างดีก็แค่ไอ้คนพลัดถิ่น อยู่แผ่นดินตัวเองไม่ได้
puppykung999: 9 авг. 2013 г.
ควยเหอะ กูก็แดงว่ะสัด แต่กูทนดูมึงไม่จบว่ะ อีเหี้ย
กองยุทธการ บชร4: 12 июля 2013 г.
๑ พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง ๒ ราชันแห่งสยามคือนามภูมิพล ๓ ขอจงทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป ๔ พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท ๕ ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ๖ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ๗ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๘ แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง ๙ พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย ๑๐ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ กยข.บชร.๔ วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๖
กองยุทธการ บชร4: 19 июля 2013 г.
1 ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 2 จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 3 คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพเล่า 4 พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 5 พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 10 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า กยข.บชร.4 วันที่ 19 ก.ค.56
กองยุทธการ บชร4: 4 июля 2013 г.
1. ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ 2. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 3. “๕ ธันวามหาราช” เราคนไทยร่วมทำความดี เพื่อถวายในหลวง 4. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 5. เนื่องในวัน “๕ ธันวามหาราช” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 6. เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ 7. ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดไป 8. เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป กยข.บชร.4 วันที่ 4 ก.ค.56
กองยุทธการ บชร4: 28 июня 2013 г.
๑ ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี ๒ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ๓ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ๔ ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด ๕ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล ๖ ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน ๗ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง กยข.บชร.๔ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๖
กองยุทธการ บชร4: 20 сен. 2013 г.
1 แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 2 พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 3 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 4 พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 5 ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 6 อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง 7 ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 8 ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 9 ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 10 พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 11 ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ กยข.บชร.4 วันที่ 20 ก.ย.56
apirak ruangbumrung: 25 авг. 2013 г.
ในหลวงคือผู้ให้มาตลอดไม่มีใครมิอาจมาเอาชนะความถูกต้องได้ ขอจงทรงพระเจริญ
กองยุทธการ บชร4: 28 авг. 2013 г.
๑ ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด ๒ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล ๓ ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน ๔ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๕ พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ๖ พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา ๗ พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ ๘ กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป กยข.บชร.4 วันที่ 28 ส.ค.56
GINA4CAT 13 дек. 2013 г.
12 мин. 18 с. 331 554
ASTVManager VDO 20 нояб. 2013 г.
17 мин. 5 с. 502 132
รักชาติ รักสงบ 17 нояб. 2013 г.
14 мин. 2 с. 531 290
Thaitvnews Siamese 20 фев. 2012 г.
8 мин. 18 с. 270 573
First Step Perfectio... 28 нояб. 2011 г.
2 мин. 8 с. 854 158
prajan bhumibol 1 нояб. 2011 г.
4 мин. 50 с. 586 630